Tradiții Academice

Proiectul Tradiții Academice - Școala de pictură a lui Anatol Ghimpu este o școală profesională de pictură de șevalet, fondată în ideea de educație academică în domeniul artelor plastice, ceea ce înseamnă abordări și programe clasice de predare și formare. Principala noastră activitate este axată pe Cursuri de Arte Plastice atât pentru profesioniști, cât și pentru persoanele interesate de pregătirea academică de Pictură de șevalet, Desen și Compoziție. Prin urmare, echipa Academic Traditions îi primește cu drag pe toți cei care doresc să dobândească o nouă experiență practică și cunoștințe academice în arta plastică de șevalet, precum și să își formeze o înțelegere a practicii artistice pentru diferite niveluri și complexități.

Proiectul este rodul parcursului creator și pedagogic al lui Anatol Ghimpu. În cele din urmă, acest proiect reprezintă o sinteză conceptuală a Școlii ca atare, bazată pe o viziune și înțelegere personală a Picturii de Șevalet și a Creației drept fenomene ale spiritului uman. În același timp, aceasta este, fără îndoială, o continuare și o redimensionare a tradițiilor vest-europene și fundamentelor Școlii Academice. În multe privințe, crearea proiectului a fost determinată de prăbușirea (căderea) sistemului de educație artistică academică în lumea europeană contemporană. Abandonând fundamentele și clasicitatea, omul modern a refuzat sacrificiul pe calea căutării Adevărului absolut și spiritualității în favoarea consumului, a pieței și a confortului personal. În pofida existenței unui patrimoniu artistic uriaș a culturii artistice europene, din fostele academii de altă dată a rămas doar trecutul. Însă, după cum se cunoaște, cultura a fost dintotdeauna transmisă primar drept o atingere de la om la om, o atingere dintre personalități și generații.

Educarea unui număr impunător de promoții de elevi în cei treizeci de ani de practică didactică a lui Anatol Ghimpu a dus la apariția unor adepți și profesori, care au stat la temelia înființării acestui proiect, al cărui inițiator și autor este Dan Ghimpu.

Datorită varietății evenimentelor și activităților parte, proiectul a cuprins mai multe secțiuni, precum: Fond metodologic de lucrări ale tuturor generațiilor de elevi, Expoziții metodologice, Material metodologic al operelor de artă mondială și multe altele.

Modele }}
Modele }}
Modele }}
Modele }}
Modele }}

Expoziții metodice, evenimente de artă și expoziții studențești

Pedagogii participanți la proiect, ca nimeni altul, știu cât de importantă este cultura personalității și bagajul general al unui elev. Așadar, datorită implicației lor și, în special, a domnului Anatol Ghimpu, a fost realizat un număr impunător de expoziții metodologice cu scopul de a readuce în vizor și a dezvălui, ce este Școala Academică și tradițiile acesteia prin exemplul Maeștrilor moldoveni, români și ruși.

Atelier (amintiri) }}
Atelier (amintiri) }}
Atelier (amintiri) }}